Nebesna Sotnya: Antonyna Dvoryanets, Liquidator of Chernobyl disaster