Nebesna Sotnya: Antonyna Dvoryanets, Liquidator of Chernobyl disaster

2014/05/18 - 04:05 • News

Nebesna Sotnya: Antonyna Dvoryanets, Liquidator of Chernobyl disaster